Egzemplar logotip
 
 
KONTAKTI
 
 
 
 

 

UREDNIK                     urednik@egzemplar.com

 

MARKETING                 pretplata@egzemplar.com

 

TEHNIČKA PODRŠKA     podrska@egzemplar.com

 

DIREKTOR                   direktor@egzemplar.com

 
 
      
                   
TELEFON                    +385 (0) 91 541 7964
 
 
           
                                  
WEB 
 
 
 
 

O DRUŠTVU

 

 

 

 

 

NAZIV                         Egzemplar j.d.o.o. za poslovne informacije

 

ADRESA                      Škrlčeva 35, 10 000 Zagreb

 

DIREKTOR                   Hrvoje Barberić, dipl. iur.

 

OIB                             67640721125
 

MBS                           080823508 upisan dana 09.01.2013. u glavnu knjigu sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu

 

IBAN                          HR4223600001102323910 otvoren kod Zagrebačke banke, Zagreb  

 

 

 

 

 

 

MISIJA 

 

Osigurati učinkovito upravljanje poslovnim informacijama na području prava kroz bazu pravnih dokumenata i sudske prakse.

 

 

VIZIJA 

 

Razvoj široke baze pravnih dokumenata iz svih grana prava, osiguravanje usklađenosti pravnih dokumenata sa važećim pravnim propisima te povezanost sa sudskom praksom. Osigurati kontinuirano širenje baze uz uvažavanje sugestija i potreba korisnika.