Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3800 Ponuda za poslovnu suradnju
3801 Odbijanje ponude
3801.E Odbijanje ponude (eng)
3802 Pismo zahvale
3802.E Pismo zahvale (eng)
3803 Prihvat ponude 262.ZOO
3805 Pismo namjere
3810 Potvrda primitka narudžbe
3810.E Potvrda primitka narudžbe (eng)
3820 Narudžba
3820.E Narudžba (eng)
3821 Odgovor na odbijanje nove ponude
3823 Odgovor na upit
3823.E Odgovor na upit (eng)
3830 Poziv na poštivanje ugovora
3831 Prigovor zbog kašnjenja isporuke
3832 Odgovor na reklamaciju
3832.E Odgovor na reklamaciju (eng)
3833 Prigovor zbog kašnjenja isporuke
3833.E Prigovor zbog kašnjenja isporuke (eng)
3834 Pritužba Odvjetničkoj komori na rad odvjetnika
3835 Odgovor na poziv na poštivanje ugovora
3836 Raskid ugovora
3836.E Raskid ugovora (eng)
3837 Obavijest o nedostacima na stvari 403. st.1. ZOO
3838 Poziv stranci da postupi po pravomoćnoj presudi
3850 Opomena prije prisilne naplate
3851 Opomena pred tužbu -
3852 Opomena zbog neplaćanja
3860 Molba za dozvolu davanja poslovnog prostora u podzakup
3861 Ponuda za zastupanje
3861.E Ponuda za zastupanje (eng)
3870 Obavijest o istupanju poslovnog partnera iz društva
3870.E Obavijest o istupanju poslovnog partnera iz društva (eng) Slobodan pristup
3871 Obavijest o otvaranju tekućeg računa
3871.E Obavijest o otvaranju tekućeg računa (eng)
3880 Obavijest o neprihvaćanju ponude za zasnivanje radnog odnosa
3881 Poziv na sklapanje ugovora o radu
3882 Obavijest o raskidu ugovora o radu zbog nestupanja na rad u ugovorenom roku
3883 Životopis
3883.E Životopis (eng)
3884 Poziv na poštivanje ugovorne odredbe o zabrani konkurencije
3885 Obavijest o otkazu
3885.E Obavijest o otkazu (eng)
3886 Odgovor na prijedlog izvansudskog rješenja spora