Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2402 Tužba radi povrede patenta 141. ZP
2410 Tužba radi povrede prava industrijskog dizajna 54. ZID
2422.1 Tužba radi povrede žiga 126. ZŽ
2422.2 Tužba radi povrede žiga 126. ZŽ