Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2200 Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja 27.ZN
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke 29.ZN
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke 29.ZN
2210 Oporuka 30.ZN
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem 30. i 60.ZN
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika 30. i 43.ZN
2213 Oporuka sa zapisom 30. i 45.ZN
22131 Oporuka sa isključenjem nužnih nasljednika 30. i 85.ZN
2214 Javna oporuka - javnobilježnički akt 32. i 148.ZN
2215 Zapisnik o sastavljanju javne oporuke - javnobilježnički akt 32. i 148.ZN
2216 Opoziv oporuke 64.ZN
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke 171. ZN
2218 Međunarodna oporuka 151. ZN
2220 Tužba radi utvrđenja postojanja uništene oporuke 41.ZN
2221 Tužba radi vraćanja dara zbog povrede nužnog dijela 70.ZN
2222 Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva 86. st.3.ZN
2223 Tužba radi utvrđenja da ustupanje izvršeno za života ostavitelja nije valjano 105. i 106.ZN
2224 Tužba radi odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja 139.ZN
2226 Tužba radi izdvajanja imovine iz ostavine 75. ZN
2230 Zahtjev za popis ostaviteljeve imovine 194.ZN
2231 Nasljednička izjava Slobodan pristup 220.ZN
2233.1 Tužba radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu 224.ZN
2233.2 Tužba radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu 224. ZN
2234 Prijedlog za raspoređivanje naknadno pronađene imovine 234.ZN
2240 Potvrda o međunarodnoj oporuci - javnobilježnički akt 160. ZN
2241 Zapisnik o davanju oblika međunarodne oporuke oporuci pisanoj pred svjedocima 32. ZN