Egzemplar logotip

AKTI PRAVNIH OSOBA*

 

Pojam Pravne osobe su društvene tvorevine kojima je pravni poredak priznao pravnu sposobnost, odnosno udruženja fizičkih osoba ili imovina namijenjena određenoj svrsi kojoj je priznata pravna sposobnost. Pravna osoba ima pravnu, poslovnu i deliktnu sposobnost, koje stječe trenutkom osnivanja. Pravne osobe svoju poslovnu sposobnost izražavaju preko svojih tijela. Osnivači, odnosno tijela pravne osobe donose različite akte kojima se regulira njihovo osnivanje (društveni ugovor), funkcioniranje tijela (poslovnik o radu uprave društva), poslovne aktivnosti (odluka o upotrebi dobiti), status zaposlenika (pravilnik o radu), njihov prestanak (odluka o prestanku društva s ograničenom odgovornošću) i dr.

 

Vrste pravnih osoba Pravne osobe se mogu podijeliti na pravne osobe privatnog prava (trgovačka društva, udruge, ustanove i dr.) i na pravne osobe javnog prava (Republika Hrvatska, županija, grad, općina, javne ustanove i dr.). U hrvatskom pravnom sustavu najbrojnije pravne osobe su trgovačka društva iza kojih po brojnosti slijede udruge.

 

___________________

* Uvodni tekst predstavlja krajnje pojednostavljen pristup problematici i ne treba ga smatrati teorijskim izvorom.