Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - javnobilježnički akt Slobodan pristup 387.-388. ZTD
3001.1 Društveni ugovor Slobodan pristup 387.-388. ZTD
3010.1 Statut dioničkog društva Slobodan pristup 173. ZTD
3100.1 Pravilnik o radu Slobodan pristup 26. i 27. ZOR
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup 240. ZTD
3560 Statut vijeća nacionalnih manjina Slobodan pristup 27. UZPNM
3870.E Obavijest o istupanju poslovnog partnera iz društva (eng) Slobodan pristup
3910 Odluka o naknadi troškova osnivanja trgovačkog društva Slobodan pristup 393. ZTD
3944.1 Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Slobodan pristup 275. ZTD
3955.1 Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Slobodan pristup 349. ZTD
3961 Odluka o isključenju člana zbog neuplaćenog dijela temeljnog uloga Slobodan pristup 400. ZTD
3971 Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave Slobodan pristup 423. - 424. ZTD
3977 Odluka o isplati dobiti Slobodan pristup 406.ZTD
39912 Odluka o spajanju poslovnih udjela Slobodan pristup