Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2700 Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva 47. ZV
2701 Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva prodajom 50. st. 4. ZV
2702 Prijedlog za razvrgnuće suvlasništva isplatom 51. st. 1. ZV
2703 Prijedlog za razgvrnuće suvlasništva s prijedlogom da svakom suvlasniku pripadne određena stvar 52. ZV
2704 Prijedlog za postavljanje upravitelja suvlasničkoj stvari 44. st.4. ZV
27041 Prijedlog za postavljanje zajedničkog upravitelja i stvaranje zajedničke primjerene pričuve 44. st. 4. ZV
2705 Prijedlog za smjenu postavljenog upravitelja suvlasničkoj stvari 45.ZV
2706 Prijedlog za utvrđivanje suvlasničkog dijela u odnosu na korisnu vrijednost stana 74. ZV
2707 Prijedlog za utvrđivanje suvlasničkog dijela u odnosu na korisnu vrijednost stana uslijed promjena 76. i 77. ZV
2709 Prijedlog za uređenje međe 103. ZV
2710 Prijedlog za osnivanje služnosti u ostavinskom postupku 103. ZV
2711 Prijedlog za osnivanje služnosti nužnog voda ili uređaja 225. ZV
2712 Prijedlog za osnivanje nužnog prolaza 224. ZV
2720 Prijedlog za proglašenje nestale osobe za umrlu 1. ZPNU
2721 Prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti 234. OZ
2722 Prijedlog za utvrđivanje postojanja izvanbračne zajednice 11. OZ
2725 Prijedlog sudu za sastav javne oporuke 32.ZN
2726 Prijedlog sudu za čuvanje oporuke 34.ZN
2732 Prijedlog za poništenje isprave 104. ZIP
2736 Prijedlog za osnivanje sudskog pologa 186.ZOO
2740 Prijedlog za priznanje strane sudske odluke 66. ZMPP
2741 Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti 25.st.2. OZ
2742.1 Prijedlog za osiguranje dokaza prije pokretanja parnice 275. ZPP
2742.2 Prijedlog za osiguranje dokaza prije pokretanja parnice 275. ZPP
2745 Prijedlog za utvrđivanje interesa Republike Hrvatske 14. ZI
2746 Prijedlog za izvlaštenje nekretnine 28. ZI