Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
1800.1 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom 50. ZV
1800.2 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva geometrijskom diobom 50. ZV
1801 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva fizičkom diobom 50.ZV
1802 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva pokretne stvari isplatom 51. ZV
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti 50.st.3. ZV
1804 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi etažnog vlasništva (posebnog dijela nekretnine) 53. ZV
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari 61. ZV
1806.1 Ugovor o diobi zajedničke imovine 63. ZV
1806.2 Ugovor o diobi zajedničke imovine -
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost) 196. ZV
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta) 190. ZV
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup 217. ZV
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe) 212. ZV
1822 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo plodouživanja) 203. ZV
1830.1 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci) 307. ZV
1830.2 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci) 307. ZV
1830.3 Ugovor o zasnivanju založnog prava na nekretnini (Ugovor o hipoteci) 307. ZV
1831 Ugovor o zasnivanju podzaložnog prava na nekretnini 315. ZV
1832 Ugovor o osnivanju založnog prava na nekretnini radi osiguranja plateža mjenice 309.ZV
1833 Ugovor o zasnivanju založnog prava na polici osiguranja života 980.ZOO
1834 Izjava o odreknuću od prava osobne služnosti 239.st.1.ZV
1835 Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnini Slobodan pristup 308. ZV
1836 Obavijest o povratu predmeta zaloga 308. ZV
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja 287.-288. ZV
1840.2 Ugovor o zasnivanju prava građenja 287.-288. ZV
1850 Međuvlasnički ugovor Slobodan pristup 375. ZV
1855 Ugovor o utvrđivanju suvlasničkih udjela 36.ZV
1870 Ugovor o upravljanju nekretninom 378. ZV