Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2450 Prigovor tuženika na mjesnu nadležnost suda 46.ZPP
2451 Prijedlog tužitelja za delegaciju suda 68.ZPP
2452 Zahtjev tuženika za izuzeće suca 71.ZPP
2453.1 Punomoć 97.ZPP
2453.2 Punomoć 97.ZPP
24531 Posebna punomoć 97. ZPP
24532 Zamjenička punomoć -
2454 Opoziv punomoći 99.ZPP
2455 Otkaz punomoći 99.ZPP
2456 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje 117.ZPP
2457 Prijedlog tužitelja za oslobođenje od troškova postupka Slobodan pristup 172.-173.ZPP
24571 Žalba na rješenje o trošku -
2458 Zahtjev za određivanje punomoćnika 174.ZPP
2459 Prigovor tuženika radi prebijanja 288.a st. 5 ZPP
2460 Zahtjev Državnom odvjetništvu za mirno rješenje spora 186.a ZPP
2461.1 Tužba u kojoj je istaknuto više tužbenih zahtjeva (supsidijarna tužba) 188. st. 2. i 3. ZPP
2462.2 Tužba u kojoj je istaknuto više tužbenih zahtjeva (supsidijarna tužba) 188. st. 2. i 3. ZPP
2463 Požurnica -
2464 Protutužba tuženika 189.ZPP
2465 Prijedlog tužitelja za produljenje roka 111.ZPP
2466 Preinaka tužbe 190.-192.ZPP
2467 Povlačenje tužbe 193.ZPP
2468 Proširenje tužbe 196.ZPP
2469 Pristanak tuženika na povlačenje tužbe 193.st.2.ZPP
2470 Tužba glavnog miješanja Slobodan pristup 198.ZPP
2471 Izjava umješača o stupanju u parnicu 206.ZPP
2472 Poziv trećoj osobi da stupi u parnicu kao stranka 211.ZPP
2473 Poziv tuženika prethodniku da stupi u parnicu 210.ZPP
2474 Obavijest treće osobe o parnici 211. ZPP
24741 Odgovor tuženika na nalaz i mišljenje vještaka 260.ZPP
2475 Prijedlog tužitelja za nastavak postupka koji miruje 217. st. 2. i 3. ZPP
2476 Odgovor tuženika na tužbu 284.ZPP
2477 Odricanje tužitelja od tužbenog zahtjeva 331.a ZPP
2478 Zahtjev tuženika za ispravak presude 342.ZPP
2479 Stupnjevita tužba 186.b ZPP
2480.1 Žalba protiv presude 348. ZPP
2480.2 Žalba protiv presude 348.ZPP
2480.3 Žalba protiv presude 348. ZPP
2480.4 Žalba protiv presude 348.ZPP
2482 Žalba protiv presude na temelju priznanja 353.ZPP
2483 Žalba protiv presude zbog izostanka 354. t. 5.ZPP
2484 Odgovor na žalbu 359.ZPP
24841 Odgovor ovrhovoditelja na žalbu ovršenika -
24842 Povlačenje žalbe
24843 Odricanje tuženika od žalbe 349.ZPP
2485 Žalba protiv rješenja 378.ZPP
2486 Tužba radi pobijanja sudske nagodbe -
2487 Prijedlog tužitelja za dopunu presude 339.ZPP
2488 Prijedlog za dopuštenje revizije protiv presude 385.a ZPP
2490.1 Revizija protiv drugostupanjske presude po dopuštenju VSRH 382. ZPP
2490.2 Revizija protiv drugostupanjske presude po dopuštenju VSRH 382. ZPP
2491 Prijedlog za ponavljanje postupka 421.ZPP
2492 Prijedlog za ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava 482.a ZPP
2494 Tužba radi izdavanja platnog naloga 446. ZPP
2495 Popis troškova 18. ZOd
2496.1 Izvansudska nagodba 150.-159. ZOO
2496.2 Izvansudska nagodba 150.-159. ZOO
2497 Izjava o adresi osobe za koju se primaju pismena PNZI
2498 Izjava o adresi druge osobe za koju se primaju pismena u sudskom postupku PNZI