Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2800.1 Kaznena prijava službene osobe 204.st.1.ZKP
2800.2 Kaznena prijava službene osobe 204. st.1.ZKP
2801 Kaznena prijava građana Slobodan pristup 204.st.4.ZKP
2802 Dopuna kaznene prijave 206.st.8.ZKP
2803 Odustajanje prijavitelja od podnesene kaznene prijave 56.st.1.ZKP
2806 Zahtjev oštećenika za provođenje istrage nakon odustanka DO od istražnog zahtjeva 55.ZKP
2807 Prijedlog oštećenika za povrat u prijašnje stanje nakon odustanka DO 56. st.2. ZKP
2808.1 Optužnica 55. ZKP
2808.2 Optužnica 55. ZKP
2809 Prijedlog osumnjičenika za ukidanje istražnog zatvora uz određivanje jamstva 102. ZKP
2810 Privatna tužba 60.ZKP
2811 Prijedlog oštećenika za povrat u prijašnje stanje 63.st.2.ZKP
2812 Zahtjev okrivljenika za postavljanje branitelja 72.st.2.ZKP
2813 Zahtjev branitelja za razrješenje 73.st.3.ZKP
2814 Zahtjev za razmatranje i prepisivanje kaznenog spisa 183. ZKP
2815 Odustanak od kaznenog progona -
2816.1 Odgovor na optužnicu 346. ZKP
2816.2 Odgovor na optužnicu 346. ZKP
2817 Prigovor okrivljenika na mjesnu nenadležnosti suda 20.ZKP
2818 Prijedlog okrivljenika za prenošenje stvarne nadležnosti 28.ZKP
2819 Zahtjev okrivljenika za izuzećem sudskog vještaka 311. ZKP
2820 Zahtjev okrivljenika za izuzeće suca 34.ZKP
2821.1 Prijedlog okrivljenika za određivanje jamstva 102.ZKP
2821.2 Prijedlog okrivljenika za određivanje jamstva 102.ZKP
2822 Zahtjev za ukidanje tjeralice 568.ZKP
2830 Žalba protiv rješenja o odbijanju zamjene istražnog zatvora za jamstvo 134. ZKP
2831 Žalba protiv rješenja o određivanju istražnog zatvora 134. ZKP
2832 Žalba protiv rješenja o produljenju istražnog zatvora 134. ZKP
2834.1 Žalba okrivljenika protiv rješenja o određivanju pritvora 112. st. 2. i 3..ZKP
2834.2 Žalba okrivljenika protiv rješenja o određivanju pritvora 112. st. 2. i 3..ZKP
2835 Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva 153. ZKP
2836 Prijedlog za postizanje sporazuma 360. ZKP
2837 Prijedlog DORH-u za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti 509.ZKP
2840.1 Žalba protiv presude 464. ZKP
2840.2 Žalba protiv presude 464.ZKP
2841 Prijedlog za objedinjavanje kazni 498. st. 1. ZKP
2842 Žalba protiv rješenja o obustavi kaznenog postupka 491. ZKP
2846.1 Prigovor protiv kaznenog naloga 542.st.2.ZKP
2846.2 Prigovor protiv kaznenog naloga 543.st.2. ZKP
2848 Prijedlog za uvjetni otpust 166. ZIKZ
2849 Prijedlog za obustavu postupka opoziva uvjetne osude 564.ZKP