Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
1700.1 Ugovor o prijenosu dobiti 479. ZTD
1700.2 Ugovor o prijenosu dobiti 479.ZTD
1701 Ugovor o zajednici dobiti 480. st.1. t. 1.ZTD
1702 Ugovor o konzorciju -
1703 Ugovor o vođenju poslova društva 479. ZTD
1704.1 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela 412. ZTD
1704.2 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela 412. ZTD
1704.3 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela 412. ZTD
1705 Ugovor o vođenju poslova i prijenosu dobiti 479. ZTD
1706 Ugovor o prijenosu upravljačkih prava 479.ZTD
1707 Ugovor o ulaganju stvari 390. i 176. ZTD
1708.1 Ugovor o zajedničkom ulaganju (joint venture) -
1708.2 Ugovor o zajedničkom ulaganju (joint venture) -
1710 Ugovor o spajanju dva društva s ograničenom odgovornošću 548. ZTD
1720.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću 537. ZTD
1720.2 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću 537. ZTD
1721.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu 549. ZTD
1721.2 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu 549. ZTD
1722 Izjava da odluka o pripajanju nije pobijana 540.st.2. ZTD
1730 Ugovor o pripajanju dioničkog društva drugom dioničkom društvu 518. ZTD
1731 Ugovor o pripajanju dioničkog društva društvu s ograničenom odgovornošću 534. ZTD
1732 Ugovor o spajanju dva dionička društva 533. ZTD
1735 Ugovor o podjeli trgovačkog društva sa preuzimanjem 550.r ZTD
1740 Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline (poduzeća) -
1741 Ugovor o zakupu gospodarske cjeline (poduzeća) 480.ZTD
1742 Ugovor o prijenosu gospodarske cjeline (obrta) -