Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2500 Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 25. SZ i PSOO
2501 Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 25. SZ i PSOO
2502 Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku 36.SZ i PSOO
2503 Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku 41.SZ i PSOO
2504 Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku 41.SZ i PSOO
2505 Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika 42.SZ i PSOO
2510 Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku 43.SZ i PSOO
2511 Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku 43.SZ i PSOO
2512 Tablica osporenih tražbina u predstečajnom postupku 43.SZ i PSOO
2513 Dopuna tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku 43.SZ i PSOO
2515 Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku 58.SZ i PSOO
2516 Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka Slobodan pristup 16. i 109. SZ i PSOO
2517 Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka 16. i 109. SZ i PSOO
2518 Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka 110.st.1. SZ i PSOO
2520 Nalaz vještaka o gospodarsko-financijskom stanju predloženog stečajnog dužnika 125. SZ
2521 Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnog postupka 444.st.1. SZ i PSOO
2522 Prijava tražbine u stečajnom postupku 36. i 258. SZ i PSOO
2523 Tablica prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava 43. i 264. i PSOO
2524 Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase 367.SZ i PSOO
2525 Izvješće stečajnog upravitelja o stanju stečajne mase 367.SZ i PSOO
25251 Izvješće o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzrocima 227.SZ
2526 Završni račun stečajnoga upravitelja 95. SZ i PSOO
2531 Zahtjev za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca PSOZ
2535 Stečajni plan 303.SZ
2540 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja kongruentne pravne radnje stečajnog dužnika 199.SZ
2541 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja inkongruentne pravne radnje stečajnog dužnika 200.SZ
2542 Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine 266.SZ
2543 Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine kada postoji ovršna isprava 266.SZ
2545 Zahtjev potrošača za provedbu izvansudskog postupka PSOOPSP
2546 Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka PSOOPSP
2547 Popis imovine i obveza PSOOPSP
2548 Plan ispunjenja obveza PSOOPSP
2549 Izvansudski sporazum PSOOPSP