Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2600.1 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na imovini ovršenika) 278.-289.OvZ
2600.2 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na imovini ovršenika) 278.-289.OvZ
2601 Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (na novčanim sredstvima ovršenika) 278.-289.OvZ
2607 Zahtjev za izravnu naplatu novčane tražbine POSZIN
2610 Prijedlog za ovrhu na plaći ovršenika 196.-203.OvZ
2612 Prijedlog za ovrhu na nekretnini ovršenika 79.-132.OvZ
2613 Prijedlog za ovrhu na pokretninama ovršenika 133.-168.OvZ
2614 Prijedlog za ovrhu na poslovnom udjelu 232. OvZ
2615 Prijedlog za ovrhu na novčanoj tražbini ovršenika Slobodan pristup 171.OvZ
2616 Prijedlog za ovrhu radi ispražnjenja i predaje nekretnine 255.-259.OvZ
2617 Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik 262.OvZ
2618 Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje 263.OvZ
2619 Prijedlog za ovrhu radi uspostavljanja prijašnjeg stanja 264.OvZ
2620 Prijedlog za ovrhu diobom stvari 271.-275. OvZ
2621 Prijedlog za ovrhu na motornom vozilu 135.OvZ
2622 Prijedlog za ovrhu radi vraćanja zaposlenika na rad 267.-270. OvZ
2623 Prijedlog za ovrhu radi predaje stvari koje se nalaze kod ovršenika 250. OvZ
2633.1 Žalba protiv rješenja o ovrsi 50.OvZ
2633.2 Žalba protiv rješenja o ovrsi 50.OvZ
2634.1 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 57.OvZ
2634.2 Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave Slobodan pristup 57.OvZ
2635 Tužba radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (Opugnacijska tužba) 52.OvZ
2640 Prijedlog za protuovrhu 62.OvZ
2641 Izlučni prigovor 59.OvZ
2650 Prijedlog ovršenika za obustavu ovrhe 72.OvZ
2651 Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe 65.OvZ
2652 Prigovor treće osobe za proglašenje ovrhe nedopuštenom 59.OvZ
2660 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na temelju sporazuma stranaka 300.OvZ
2661 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini 295.-298.OvZ
2662 Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prethodnom ovrhom 328.-330. OvZ
2665 Sporazum o osiguranju tražbine prijenosom prava vlasništva (fiducijarno osiguranje) Slobodan pristup 310. OvZ
2670.1 Prijedlog za izricanje sudskih penala 247.OvZ
2670.2 Prijedlog za izricanje sudskih penala 247.OvZ
2695.1 Klauzula ovršnosti 36.OvZ
2695.2 Klauzula ovršnosti 36.OvZ
2696 Zahtjev za izdavanje potvrde ovršnosti 36.OvZ
2697 Zahtjev za izdavanje podataka o dužniku 18.st.1. OvZ