Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2550 Prijedlog za spajanje više katastarskih čestica u jedno ZK tijelo 19. st. 3.ZZK
2551 Prijedlog za otvaranje poduloška 20. st. 2.ZZK
2552 Prijedlog za besteretni otpis čestice 169. ZZK
2553 Potvrda o posebnim dijelovima nekretnine PPKPU
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja) Slobodan pristup 103.i 35.ZZK
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina) 103.i 35.ZZK
2562 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva radi osiguranja tražbine 103.i 35.ZZK i 297. ZoV
2563 Prijedlog za uknjižbu prava najma 103.i 43..ZZK
2564 Prijedlog za uknjižbu prava zakupa 103.i 43..ZZK
2565 Prijedlog za uknjižbu prava koncesije 103.i 43..ZZK i 8. ZK
2566 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva posebnih dijelova nekretnine (etažnog vlasništva) 103. ZZK
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva 103.i 36. ZZK
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti 103.i 37. ZZK
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja 103.i 37. ZZK
2570 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti uporabe nekretnine 103.i 37. ZZK
2571 Prijedlog za uknjižbu stvarnog tereta 103.i 37. ZZK
2572 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva stranca (ugovor o kupoprodaji) 103.i 35.ZZK i 356. ZV
2573 Prijedlog za upis prava vlasništva u knjigu položenih ugovora 103.i 20..ZZK
2574 Prijedlog za uknjižbu prava građenja 103.i 38. ZZK
2575 Prijedlog za brisanje prava građenja 38.ZZK
2576 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na idealnom dijelu nekretnina suvlasnika 103.i 39.ZZK
2577 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na nekretnini i na plodovima 103.i 39.ZZK
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava 103.i 39.ZZK
2579 Prijedlog za uknjižbu cesije založnog prava i nadhipoteke 103. ZZK
2580 Prijedlog za brisanje založnog prava 103.i 39. ZZK
2581 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva posljednjeg stjecatelja od izvanknjižnog vlasnika 103.i 46. ZZK
2582 Tabularna izjava Slobodan pristup -
2583 Prijedlog za predbilježbu prava vlasništva 61.ZZK
2584 Žalba protiv rješenja o upisu u zemljišne knjige
2585 Tužba radi opravdanja predbilježbe 67.ZZK
25851 Tužba radi opravdanja predbilježbe zajedničke hipoteke na više ZK tijela upisanih kod različitih ZK sudova 160. ZZK
25852 Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i uknjižbe prava vlasništva na nekretnini 67. i 35. ZZK
2586 Tužba radi utvrđenja nepostojanja predbilježenog prava 71.st.2. ZZK
2587 Prijedlog za zabilježbu ugovora o dosmrtnom uzdržavanju 75.ZZK
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja 38. ZZK
2589.1 Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda 77.ZZK
2589.2 Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda 77.ZZK
2590 Prijedlog za zabilježbu hipotekarne tužbe 83.ZZK
25901 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe 85.ZZK
2591.1 Prijedlog za zabilježbu spora 86.ZZK
2591.2 Prijedlog za zabilježbu spora 86.ZZK
2592 Prijedlog za brisanje zabilježbe spora 88.ZZK
25921 Prijedlog za brisanje društvenog vlasništva i uknjižbu prava vlasništva -
25922 Prijedlog za brisanje uknjižbe i upis vlasništva -
2594.1 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa 135.ZZK
2594.2 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa 135.ZZK
2594.3 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa 135. ZZK
25941 Prijedlog za ispravak rješenja o upisu podredno prigovor -
2595 Brisovna tužba 150.ZZK
25951 Brisovna tužba sa prijedlogom za određivanje privremene mjere 150.ZZK
2596 Prijedlog za amortizaciju i brisanje stare hipotekarne tražbine 162.ZZK
2597 Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka 209.ZZK
2599 Požurnica -