Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2550 Prijedlog za spajanje više katastarskih čestica u jedno ZK tijelo 19. st. 3.ZZK
2551 Prijedlog za otvaranje poduloška 20. st. 2.ZZK
2552 Prijedlog za besteretni otpis čestice 150. ZZK
2560 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (kupoprodaja) Slobodan pristup 30.-32.ZZK
2561 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva (zamjena nekretnina) 30.-32.ZZK
2562 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva radi osiguranja tražbine 30.-32. ZZK i 297. st. 2. ZoV
2563 Prijedlog za uknjižbu prava najma 31. st.1.ZZK
2564 Prijedlog za uknjižbu prava zakupa 31. st.1.ZZK
2565 Prijedlog za uknjižbu prava koncesije 31. st.1. ZZK i 8. ZoK
2566 Prijedlog za uknjižbu etažnog vlasništva 32. st. 2. ZZK
2567 Prijedlog za uknjižbu prava suvlasništva 32.ZZK
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti 34.ZZK
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja 33.ZZK
2570 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti uporabe nekretnine 33.ZZK
2571 Prijedlog za uknjižbu stvarnog tereta 33.ZZK
2572 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva stranca (ugovor o kupoprodaji) 30.-32.ZZK i 356. ZV
2574 Prijedlog za uknjižbu prava građenja 34.ZZK
2575 Prijedlog radi brisanja prava građenja 34.ZZK
2576 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na idealnom dijelu nekretnina suvlasnika 35. st. 1.ZZK
2577 Prijedlog za uknjižbu založnog prava na nekretnini i na plodovima 35. st. 1. i 2.ZZK
2578 Prijedlog za uknjižbu založnog prava 35. i 36.ZZK
2579 Prijedlog za uknjižbu cesije založnog prava i upis nadhipoteke 35.i 36. ZZK
2580 Prijedlog za upis brisanja založnog prava 35.-38.ZZK
2581 Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva posljednjeg stjecatelja od izvanknjižnog vlasnika 41.ZZK
2582 Tabularna izjava Slobodan pristup 54.ZZK
25821 Brisovno očitovanje (Izjava o brisanju) Slobodan pristup -
25822 Zahtjev za izdavanje brisovnog očitovanja
2583 Prijedlog za predbilježbu prava vlasništva 56.ZZK
2584 Žalba protiv rješenja o upisu u zemljišne knjige
2585 Tužba radi opravdanja predbilježbe 62.ZZK
25851 Tužba radi opravdanja predbilježbe zajedničke hipoteke na više ZK tijela upisanih kod različitih ZK sudova 139. ZZK
2586 Tužba radi utvrđenja nepostojanja predbilježenog prava 66.ZZK
2587 Prijedlog za zabilježbu ugovora o dosmrtnom uzdržavanju 71.ZZK
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja 71.ZZK
2589 Prijedlog za zabilježbu prvenstvenog reda 72.ZZK
2590 Prijedlog za upis zabilježbe hipotekarne tužbe 78. st.2.ZZK
2591.1 Prijedlog za zabilježbu spora 81.ZZK
2591.2 Prijedlog za zabilježbu spora 81.ZZK
2592 Prijedlog za brisanje zabilježbe spora 83.ZZK
25921 Prijedlog za brisanje društvenog vlasništva i uknjižbu prava vlasništva 221. ZZK
2593 Prijedlog za brisanje zabilježbe hipotekarne tužbe 80.ZZK
2594 Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa 117.ZZK
25941 Prijedlog za ispravak upisa adrese prebivališta
2595 Brisovna tužba 129.ZZK
25951 Brisovna tužba sa prijedlogom za određivanje privremene mjere 129.ZZK
2596 Prijedlog za brisanje stare hipotekarne tražbine 141.-144.ZZK
2597 Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka 200.ZZK
2598 Prijedlog za upis prava vlasništva u knjigu položenih ugovora 220.ZZK
2599 Požurnica -