Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3900 Knjiga odluka trgovačkog društva -
3910 Odluka o naknadi troškova osnivanja trgovačkog društva Slobodan pristup 393. ZTD
3938 Obavijest dioničarima o preuzimanju 517.ZTD
3939 Odluka o davanju suglasnosti na ugovor o pripajanju -
3940 Odluka o osnivanju podružnice 7. ZTD
3941 Odluka o mirovanju društva -
39411 Izjava Poreznoj upravi o mirovanju društva -
3942 Odluka o ostvarivanju prava na nagradu managera -
3943 Odluka o isplati jubilarne nagrade zaposlenicima -
3944.1 Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Slobodan pristup 275. ZTD
3944.2 Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća 275.ZTD
39445 Odluka o prihvaćanju financijskih izvještaja 440.ZTD
3945 Odluka o izmjeni tvrtke društva 11. ZTD
3946 Odluka o formiranju rezervi jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću 390.a ZTD
3947 Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću unosom potraživanja 459.ZTD
3948 Odluka o primjeni kriterija za određivanje plaće prema ocjeni uspješnosti rada -
3949 Odluka o vrijednosti boda za obračun osnovnih plaća prema tekućem rezultatu poslovanja -
3950.1 Odluka o davanju prokure 44. ZTD
3950.2 Odluka o davanju prokure 44. ZTD
3951 Izjava o prihvaćanju prokure 44. ZTD
3952 Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara 300.f ZTD
3953 Odluka o davanju razrješnice 276. ZTD
3954 Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica sa ZTD 319. ZTD
3955.1 Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Slobodan pristup 349. ZTD
3955.2 Odluka o smanjenu temeljnog kapitala -
3956.1 Odluka o povećanju temeljnog kapitala dioničkog društva privatnom ponudom 304. ZTD
3956.2 Odluka o povećanju temeljnog kapitala dioničkog društva privatnom ponudom 304. ZTD
3957 Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću zadržanom dobiti 459. ZTD
3958 Odluka o povećanju temeljnog kapitala društva s ograničenom odgovornošću uplatama članova društva 459. ZTD
39581 Odluka o povećanju temeljnog kapitala dioničkog društva ulozima u novcu -
39582 Odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala 313.ZTD
3959 Poziv likvidatora vjerovnicima 373. ZTD
39590 Odluka o utvrđivanju početnih likvidacijskih izvješća 376.ZTD
39591 Odluka o prihvaćanju likvidacijskog izvješća 378. ZTD
39592 Odluka o podjeli materijalne imovine društva u likvidaciji članovima društva 374.ZTD
39593 Odluka o prihvaćanju konačnog likvidacijskog izvješća 382.ZTD
3961 Odluka o isključenju člana zbog neuplaćenog dijela temeljnog uloga Slobodan pristup 400. ZTD
3962 Odluka o promjeni djelatnosti 35.ZTD
3963 Odluka o prestanku društva s ograničenom odgovornošću 467. ZTD
39631 Odluka o prestanku društva, promjeni tvrtke i imenovanju likvidatora 466.ZTD
39632 Odluka o nastavljanju društva, promjeni tvrtke društva te opozivu likvidatora društva i imenovanju uprave društva 384.ZTD
3964 Odluka o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću 557.-558. ZTD
3965 Odluka o preoblikovanju društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo 564.-565. ZTD
3966 Odluka o podjeli dioničkog društva 550.h ZTD
39661 Plan podjele dioničkog društva 550.b ZTD
3967 Odluka o pravu na opcijsku kupnju dionica -
39671 Odluka o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica -
3968 Odluka o stjecanju vlastitih dionica 233. ZTD
3969 Izjava o upisu dionica (Upisnica) 198.ZTD
3970 Odluka o imenovanju člana uprave 423. ZTD
3971 Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave Slobodan pristup 423. - 424. ZTD
3972 Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave 262. ZTD
39721 Ostavka člana uprave trgovačkog društva 244.a ZTD
3973.1 Odluka o upotrebi dobiti 441. ZTD
3973.2 Odluka o upotrebi dobiti 441.ZTD
3974 Odluka o pokriću gubitka 441. ZTD
3975 Odluka o sudjelovanju radnika u dobiti 441. ZTD
3976 Odluka o formiranju rezervi kapitala društva s ograničenom odgovornošću 406.a ZTD
3977 Odluka o isplati dobiti Slobodan pristup 406.ZTD
3978 Odluka o isplati predujma dobiti 406.ZTD
3979 Odluka o reinvestiranju dobiti 406. ZTD
3980 Odluka o isključenju isplate dobiti 406. ZTD
3981 Odluka o upotrebi kumulirane dobiti zadržane iz ranijih godina 220. ZTD
3982 Odluka o isplati dividende 275.ZTD
3983 Odluka o davanju razrješnice članovima uprave 276.ZTD
3991 Odluka o podjeli poslovnog udjela i davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela 412. ZTD
39912 Odluka o spajanju poslovnih udjela Slobodan pristup
3992 Odluka o visini blagajničkog maksimuma
3993 Odluka o korištenju mobilnih uređaja i prijenosnih računala -
3994 Odluka o novčanom zajmu trgovačkom društvu -
3995 Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti 17. ZZPN