Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3200 Pravila zadruge 8. ZZ
3210 Popis članova zadruge PIČZ
3215 Odluka o prestanku zadruge 45.ZZ
3300 Statut zadružnog saveza 56. ZZ
3400 Ugovor o osnivanju udruge (bez pravne osobnosti) 1.st.3.ZU
3401.1 Statut udruge 13. ZUd
3401.2 Statut udruge 13. ZUd
3402 Zapisnik o osnivanju udruge / Dnevni red (A) 23. ZUd
3403 Odluka o osnivanju udruge (B) 23. ZUd
3404 Odluka o usvajanju statuta udruge (C) 23. ZUd
3405 Odluka o prihvaćanju programa rada za tekuću godinu / Odluka o pokretanju postupka za upis udruge u Registar (D) 23. ZUd
3406 Popis članova udruge 12.st.3. ZUd
3407 Popis osnivača udruge 23. ZUd
3408 Obavijest udruge Ministarstvu financija o nepredavanju financijskih izvještaja -
3409 Izvještaj likvidatora udruge -
3410 Statut saveza udruga 13. i 20. ZUd
3500 Ugovor o osnivanju ustanove 12. st.6. ZU
3500.2 Ugovor o osnivanju ustanove 12. st.6. ZU
3501 Odluka o osnivanju ustanove 12. st.5. ZU
3501.2 Odluka o osnivanju ustanove 12. st.5. ZU
3502 Ugovor o ustupanju osnivačkih prava ustanove -
3503 Odluka o imenovanju upravnog vijeća ustanove -
3510.1 Statut ustanove 53. ZU
3510.2 Statut ustanove 53. ZU
3550 Statut zajednice ustanova 53. ZU
3551 Odluka o preoblikovanju ustanove u društvo sa ograničenom odgovornošću 69.ZU
3552 Odluka o podjeli ustanove 69.ZU
3560 Statut vijeća nacionalnih manjina Slobodan pristup 27. UZPNM
3600 Izjava o osnivanju zaklade 7. st. 3. ZZk
3601 Ugovor o osnivanju zaklade 7.st.4. ZZk
3602 Odluka o imenovanju osobe ovlaštene na zastupanje zaklade 15.st.2.ZZk
3603 Odluka o imenovanju članova tijela zaklade 15.st.2.ZZk
3610 Statut zaklade 25.ZZk
3670 Statut kreditne unije 6. ZKU