Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
3000 Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću - javnobilježnički akt Slobodan pristup 387.-388. ZTD
30001 Izjava o osnivanju j.d.o.o. s jednim članom, odluka i izjava prilikom osnivanja društva na daljinu 397.a ZTD
30002 Izjava o osnivanju d.o.o. sa jednim članom, odluka i izjava prilikom osnivanja društva na daljinu 397.a ZTD
3001.1 Društveni ugovor Slobodan pristup 387.-388. ZTD
3001.2 Društveni ugovor 387.-388. ZTD
30011 Društveni ugovor j.d.o.o. sa više članova, odluka i izjava prilikom osnivanja društva na daljinu 397.a ZTD
30012 Društveni ugovor d.o.o., odluka i izjava prilikom osnivanja društva na daljinu 397.a ZTD
3002 Izvješće o provedenom osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 390. ZTD
3003 Poziv za uplatu neuplaćenog dijela temeljnog uloga 400. ZTD
3004 Izjave članova društva o nepodmirenim dugovanjima 40.a ZSR
3005 Izjava o preuzimanju temeljnog uloga 457. st. 5. ZTD
3007 Zapisnik o osnivanju jednostavnog trgovačkog društva s jednim članom 390.a ZTD
3008 Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću s više članova (najviše pet članova) 390.a ZTD
3009.1 Izvod iz knjige poslovnih udjela trgovačkog društva 411. ZTD
3009.2 Izvod iz knjige poslovnih udjela trgovačkog društva 411. ZTD
30091 Popis članova d.o.o. - javnobilježnički akt 410. st. 3. ZTD
30092 Prijava za upis u knjigu poslovnih udjela 410. st. 2. ZTD
3010.1 Statut dioničkog društva Slobodan pristup 173. ZTD
3010.2 Statut dioničkog društva 173. ZTD
3010.3 Statut dioničkog društva 173. ZTD
3010.4 Statut dioničkog društva - monistički ustroj 173.ZTD
30101 Izjava o osnivanju dioničkog društva, usvajanju statuta i preuzimanju dionica
3011 Statut sportskog dioničkog društva 173. st.3. ZTD
3015 Statut kreditne unije ZKU
3020 Statut otvorenog investicijskog fonda 173. ZTD
3030 Ugovor o osnivanju komanditnog trgovačkog društva 133. ZTD
3040 Ugovor o osnivanju javnog trgovačkog društva 71. ZTD
3050.1 Ugovor o osnivanju tajnog društva 149. ZTD
3050.2 Ugovor o osnivanju tajnog društva 149. ZTD
3050.3 Ugovor o osnivanju tajnog društva 149. ZTD
3060 Ugovor o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja 587. ZTD
3100.1 Pravilnik o radu Slobodan pristup 26. i 27. ZOR
3100.2 Pravilnik o radu 26. i 27. ZOR
3101 Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 26.ZOR
3120.1 Pravilnik o plaćama -
3120.2 Pravilnik o plaćama -
31201 Pravilnik o plaćama i uvjetima napredovanja -
3121 Pravilnik o stimulaciji za uspješnost na radu -
31211 Pravilnik o troškovima reprezentacije -
3122 Pravilnik o disciplinskim povredama -
3123 Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju -
3124 Pravilnik o korištenju sustava video nadzora 29. ZOR
3125 Pravilnik o primj. politike, kontrolama i postupcima za smanj. i učinkov. upravlj. rizikom od pranja novca i financ. terorizma ZSPNFT
3126 Pravilnik o uporabi motornih vozila -
3127 Pravilnik o dodjeli stanova -
3128 Pravilnik o organizaciji štrajka 205. ZOR
3129 Pravilnik o računovodstvu -
31291 Pravilnik o sustavu unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 21. ZZPN
3130.1 Poslovnik o radu uprave društva Slobodan pristup 240. ZTD
3130.2 Poslovnik o radu uprave društva 240. ZTD
3130.3 Poslovnik o radu uprave društva 422.ZTD
3131.1 Poslovnik o radu glavne skupštine 285. ZTD
3131.2 Poslovnik o radu glavne skupštine 285. ZTD
31312 Poslovnik o radu skupštine društva s ograničenom odgovornošću
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora 265. ZTD
3133 Poslovnik o radu upravnog odbora 272.i ZTD
3134 Poslovnik o radu revizijskog odbora 65. ZRev
3135 Poslovnik o radu radničkog vijeća 154. st. 2. ZOR
3136 Popis dioničara s pravom glasa nazočnih na Glavnoj skupštini
3180 Javni poziv za upis dionica -
3181 Obvezna ponuda za preuzimanje 9. ZPDD
3182 Dobrovoljna ponuda za preuzimanje 10. ZPDD
3183 Mišljenje o ponudi za preuzimanje 41. ZPDD
3184 Izvješće o preuzimanju 39. ZPDD
3185 Izvješće Trgovačkom sudu o promjenama članova društva 410.ZTD
3191 Knjiga poslovnih udjela 410.ZTD