Egzemplar logotip
Dokument Pravni temelj
2100 Tužba radi naplate zateznih kamata 29.-31. ZOO
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze 32.-37.ZOO
2102 Tužba radi ispunjenja fakultativne obveze 38.-40.ZOO
2103 Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (Actio Pauliana) sa prijedlogom za zabilježbu 69. i 70.ZOO
2104 Izjava o odricanju od potraživanja -
2105 Tužba radi naplate ustupljenog potraživanja 87.ZOO
2105.2 Tužba radi naplate ustupljenog potraživanja 87.ZOO
2106 Tužba radi naplate preuzetog duga 96.-100.ZOO
2107 Tužba radi ispunjenja ugovora o jamstvu 104.ZOO
21071 Tužba radi isplate jamca 120.ZOO
2108 Tužba radi ispunjenja ugovora o nagodbi 150.ZOO
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi 158.ZOO
2110 Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze a ispunjenje u roku nije bitan sastojak ugovora 173.ZOO
2111 Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut zbog neispunjenja obveze a ispunjenje u roku je bitan sastojak ugovora 361.ZOO
2112 Tužba radi zaključenja glavnog ugovora 268.st 4.ZOO
2113 Tužba radi isplate dvostruke kapare 304.st 2.ZOO
2114 Tužba radi plaćanja odustatnine 306.ZOO
2115 Tužba radi ispunjenja ugovora koji je sklopila neovlaštena osoba Slobodan pristup 312.ZOO
2116 Tužba radi naknade štete s osnova sklapanja ništetnog ugovora 322. - 329.ZOO
2117 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora 327.ZOO
21171 Tužba radi poništenja zelenaškog ugovora 329.ZOO
2118 Tužba radi poništenja ugovora Slobodan pristup 331.ZOO
21181 Tužba radi djelomičnog poništenja ugovora o kreditu 324.ZOO
2119 Tužba radi plaćanja ugovorne kazne 355.ZOO
2121 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji zbog promijenjenih okolnosti 369.ZOO
2122 Tužba radi poništenja ugovora zbog prekomjernog oštećenja 375.ZOO
2130 Tužba radi isplate cijene prodane stvari kad je rizik prešao na kupca 378.ZOO
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji 389.ZOO
2131.2 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari) 389.ZOO
2131.3 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari) 389.ZOO
2133 Tužba radi povrede ugovora o kupoprodaji s pravom nazadkupnje -
2134 Tužba radi uklanjanja nedostataka prodane stvari 400.-422.ZOO
2135 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i naknade štete Slobodan pristup 410.ZOO
2137 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji i povrata predujma 410.ZOO
2138 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji 412.ZOO
2139 Tužba radi zamjene stvari zbog neispravnog funkcioniranja 424.ZOO
2140 Tužba radi isplate cijene prodane stvari 438.-440.ZOO
2142 Tužba radi ispunjenja ugovora o zamjeni 474.-475.ZOO
2144 Tužba radi opoziva darovanja Slobodan pristup 493.-498.ZOO
2145 Tužba radi vraćanja zajma 499.ZOO
2146 Tužba zakupnika za naknadu štete 531.ZOO
2147 Tužba radi naplate podzakupnine 539.ZOO
2149 Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju 583.ZOO
2150 Tužba za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju 583. i 589.ZOO
2151 Tužba radi isplate naknade uslijed raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju 583.ZOO
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu 590.ZOO
2153 Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu 613.ZOO
21541 Tužba za raskid ugovora o djelu 599.ZOO
21542 Tužba za raskid ugovora o djelu i naknade štete 599.ZOO
2155 Tužba radi isplate odgovarajućeg dijela cijene u slučaju raskida ugovora o građenju zbog hitnih nepredviđenih radova 624. st.4.ZOO
2156 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine 633.ZOO
2157 Tužba radi otklanjanja nedostataka građevine i naknade štete 631.ZOO
2158 Tužba radi polaganja računa ortaka i isplate dobiti 644.ZOO
2159 Tužba radi isplate dobiti iz ortaštva 651.ZOO
2161 Tužba radi povrede ugovora o licenciji 709.ZOO
2162 Tužba radi naknade štete za nevraćenu stvar iz ostave 725.ZOO
2163 Tužba radi naknade štete zbog oštećenja uskladištene stvari 747.ZOO
2164 Tužba radi naknade štete ostavoprimcu 732.ZOO
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu 774.ZOO
2166 Tužba radi plaćanja komisionarske provizije 796.ZOO
2167 Tužba radi plaćanja zastupničke provizije 844.ZOO
2170 Tužba radi uklanjanja izvora opasnosti štete (Actio popularis) 1047.ZOO
2171 Tužba radi naknade prekomjerne štete 1047. st. 3.ZOO
2172 Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću 1063.-1072.ZOO
2173 Tužba radi naknade štete uzrokovane neispravnim proizvodom 1073.-1080.ZOO
2174 Tužba radi uspostave prijašnjeg stanja 1085.ZOO
2175 Tužba radi plaćanja rente zbog teške tjelesne ozljede 1088.ZOO
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete 1085.-1098.ZOO
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup 1085.-1106.ZOO
2178 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi 1093.-1097.ZOO
2180 Tužba radi plaćanja novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja 1094.ZOO
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja 1095.ZOO
2182 Tužba zbog povišenja novčane rente 1096.ZOO
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete 1100. st. 2. i 3. ZOO
2184 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete u slučaju smrti bliske osobe 1101.ZOO
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost 1107.ZOO
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe 1081.ZOO
2187 Tužba solidarnog dužnika radi regresa naknade štete 1109. ZOO
2189 Tužba zbog stjecanja bez osnove dvostrukom isplatom duga 1113.ZOO
2190.1 Tužba zbog stjecanja bez osnove 1111.-1120.ZOO
2190.2 Tužba zbog stjecanja bez osnove 1111.-1120.ZOO
2191.1 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga 1122.-1126.ZOO
2191.2 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga 1122.-1229.ZOO
2193 Tužba radi iseljenja najmoprimca 22. ZNS
2194 Tužba radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora Slobodan pristup 7. st.2. ZZKPP
2197 Tužba radi naknade štete zbog objavljivanja informacije 22. ZMe
2198 Tužba radi objavljivanja ispravka informacije 46. ZMe
2199 Tužba radi naknade štete zbog neopravdane osude 14.ZKP