Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

24532 Zamjenička punomoć

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
24531.1 Posebna punomoć
2453.1 Punomoć
2453.2 Punomoć
2454 Opoziv punomoći
2455 Otkaz punomoći
2458 Zahtjev za određivanje punomoćnika
24531.2 Posebna punomoć
SUDSKA PRAKSA
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Rješenje drugostupanjskog suda o kažnjavanju punomoćnika (Rev x 1214/13-2)
Napomena