Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2946 Žalba protiv rješenja
Appeal against rulling

Pravni temelj

128.ZUS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
2945 Žalba protiv presude
2947 Prijedlog za obnovu spora
SUDSKA PRAKSA
Upravni spor - obeštećenje korisnika mirovine (Us-9767/11)
Upravni spor protiv rješenja Vlade RH (Us-4348/10)
Upravni spor zbog šutnje uprave - povlačenje tužbe (Us-12470/11)
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Javna nabava - odlučivanje o žalbi (Us-1683/2005)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Prijem u hrvatsko državljanstvo (Us-587/2010-7)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Dopuna žalbe (Us-9733/00)
Napomena

Upravni spor    spor pred sudom o zakonitosti upravnoga akta. Mogu ga pokrenuti fizičke ili pravne osobe, ako drže da im je aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredan osobni interes utemeljen na zakonu, te nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo. U teoriji se upravni sporovi dijele na;  sporove o zakonitosti upravnog akta i sporove pune jurisdikcije; prvotne i naknadne sporove te; objektivne i subjektivne sporove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1697.)