Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2912 Zahtjev za priznanje svojstva stranke u postupku
Motion for recognition of the status of party

Pravni temelj

53.ZUP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2455 Otkaz punomoći
1319 Ugovor o zastupanju
2453.1 Punomoć
2453.3 Punomoć Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Opoziv člana uprave (Revr-833/2005-2 )
Punomoćnik po zaposlenju (Pž-5075/2007-2)
Zastupanje pravne osobe pred sudom - naknada parničnih troškova (Rev-x 530/11-2)
Stranačka sposobnost - zajednički odvjetnički ured (Rev-3325/2006)
Napomena