Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

18. ZPPI

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
4015 Zahtjev za provođenje nadzora nad javnom nabavom
2925 Zahtjev za izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
2910.2 Zahtjev za pokretanje postupka
SUDSKA PRAKSA
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Napomena