Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

174.ZPP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2453.1 Punomoć
2453.2 Punomoć
2453.3 Punomoć Slobodan pristup
2454 Opoziv punomoći
SUDSKA PRAKSA
Državno tijelo kao stranka (Pž-2004/05)
Punomoćnik - odricanje od tužbenog zahtjeva (Revt 4/05-2)
Stranačka sposobnost - obrt (Pž-3648/04)
Stranačka sposobnost (Pž-1029/2010)
Punomoć - opseg ovlaštenja (Gž-1607/10)
Stranka u postupku (Rev 1142/2008-2)
Napomena

 

Punomoć  u građanskom postupku    jednostrano očitovanje volje stranke kojom ona ovlašćuje punomoćnika da u njeno ime i za njezin račun poduzima radnje u postupku. Punomoć mora biti sastavljena u pisanoj formi ili dana usmeno na zapisnik kod suda. Punomoćnik može obavljati radnje na koje je ovlašten od dana primanja punomoći, koju je dužan podnijeti pri prvoj radnji u postupku. Opseg punomoći određuje stranka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1354.-1355.)