Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1697 Prijedlog za amortizaciju zadužnice
1655 Zadužnica
1656 Bjanko zadužnica
SUDSKA PRAKSA
Pokretanje parnice - izdavanje zadužnice (Gž-3816/13-2)
Predaja bjanko zadužnice (Pž-3557/03)
Napomena