Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

2902 Zahtjev za izuzećem službene osobe
Motion for the disqualification of an official

Pravni temelj

24.ZUP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2912 Zahtjev za priznanje svojstva stranke u postupku
2913 Prijedlog za vještačenje
2914 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
2940 Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
SUDSKA PRAKSA
Zahtjev za izuzeće suca u parničnom postupku (Gž. 754/08-2)
Žalba protiv zaključka o izuzeću službene osobe (Usž-2289/15-2)
Napomena