Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

47.st.2.ZM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1695 Prijedlog za amortizaciju mjenice
1650 Vlastita mjenica
1690 Knjiga izdanih vlastitih mjenica
SUDSKA PRAKSA
Mjeničnopravni prigovor (Gž-752/12-2)
Prigovor mjeničnog dužnika (Gž-5397/13)
Odgovornost indosanta za mjenicu (Pž-2426/12)
Mjenični obveznici (Pž-3214/12)
Napomena