Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

PSOOPSP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2549 Izvansudski sporazum
2548 Plan ispunjenja obveza
2547 Popis imovine i obveza
2546 Zahtjev vjerovnika za provedbu izvansudskog postupka
SUDSKA PRAKSA
Otvaranje stečajnog postupka (Pž-7344/2009)
Napomena