Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
1550 Opći uvjeti za osiguranje imovine
1556 Ugovor o osiguranju prijevoza robe
1460 Ugovor o prijevozu osoba
1450.4 Ugovor o prijevozu stvari
1450.1 Ugovor o prijevozu stvari
1470.1 Ugovor o pomorskom prijevozu stvari
SUDSKA PRAKSA
Osiguranje - posljedice neplaćanja premije (Rev-748/2006-2)
Cestovni prijevoz - krađa kamiona s robom (Rev 761/10-2)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Ugovor o kasko osiguranju (Gž. 3015/11-2)
Osiguranje - sklapanje ugovora u ime drugoga (Pž-4132/2005)
Ugovor o prijevozu putnika (Pž-4344/03)
Ugovor o prijevozu osoba (Us-8272/2003-4)
Opći uvjeti ugovora (Rev x-296/2009-2)
Osiguranje - isplata naknade štete (Rev-3/2007-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev-817/2006-2)
Ugovor o osiguranju - rokovi zastare (Rev-709/06-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Imovinsko osiguranje - načelo obeštećenja (Rev x-236/10-3)
Zastarijevanje tražbina osiguravatelja iz ugovora o osiguranju (Rev 1371/09-2)
Ugovor o osiguranju života (Rev x 454/2009-2)
Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Osiguranje za tuđi račun (Gžn-576/09-2)
Nastajanje osiguranog slučaja u vrijeme sklapanja ugovora o osiguranju (Rev 855/03-2)
Ugovor o osiguranju - početak (Rev -1300/09-2)
Napomena