Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1466 Ugovor o zbirnoj otpremi
Contract of collective shipment

Pravni temelj

867. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1470.2 Ugovor o pomorskom prijevozu stvari
1450.2 Ugovor o prijevozu stvari
1450.3 Ugovor o prijevozu stvari
1465.1 Ugovor o otpremi (špediciji)
1465.2 Ugovor o otpremi (špediciji)
SUDSKA PRAKSA
Prijevoz stvari - odgovornost za gubitak (Pž-2074/92)
Cestovni prijevoz - krađa kamiona s robom (Rev 761/10-2)
Otprema - odgovornost otpremnika (Pž-3231/03-3)
Napomena