Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

6. ZPZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
21541 Tužba za raskid ugovora o djelu Slobodan pristup
1305.3 Ugovor o zaštitarskim poslovima
1305.1 Ugovor o zaštitarskim poslovima
1300.1 Ugovor o djelu
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
SUDSKA PRAKSA
Opći uvjeti ugovora (Rev x-296/2009-2)
Naziv ugovora (Rev-148/2008-2)
Učinak raskida ugovora (Revt-304/11-2)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Napomena

 

Ugovor o djelu ugovor kojim se izvo­đač obvezuje obaviti određeni posao (izradba ili popravak stvari, izvršenje fizičkoga ili um­noga rada i si.), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U pravilu je neformalan, konsenzualan, naplatan i često ugovor sa stro­go osobnom činidbom. Objekt je obveze izvođa­ča rezultat rada, a ne funkcija rada. Ako se izvođač obveze izraditi pokretnu stvar od svojega materijala, u sumnji se smatra da je posrijedi kupoprodaja, osim ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođa­čeva rada. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovore­nom ili razumnom roku.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)