Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

190. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1803 Ugovor o razvrgnuću suvlasništva i uspostavi prava služnosti
2064 Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti zbog odreknuća
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2050 Tužba radi utvrđenja postojanja stvarne služnosti
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost
2568 Prijedlog za upis stvarne služnosti
2570 Prijedlog za upis osobne služnosti uporabe nekretnine
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Napomena

 

Stvarne služnosti    stvarno pravo svagdašnjeg vlasnika povlasne nekretnine da se za potrebe te nekretnine služi na određen način nekretninom drugog vlasnika (poslužna nekretnina) ili da zahtijeva od svagdašnjeg vlasnika poslužne nekretnine da se suzdržava od obavljanja određenih radnji koje bi inače imao pravo obavljati na njoj. Prema prirodi i namjeni povlasne nekretnine razlikuju se poljske ili zemljišne i kućne ili gradske služnosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.)