Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

212. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja)
1811 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (služnost puta)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
2569 Prijedlog za upis osobne služnosti prava stanovanja
2570 Prijedlog za upis osobne služnosti uporabe nekretnine
2568 Prijedlog za upis stvarne služnosti
2588 Prijedlog za upis brisanja prava služnosti doživotnog uživanja
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti
2056 Tužba radi utvrđenja ograničenja prava služnosti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
SUDSKA PRAKSA
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Zaštita posjeda (Gž-926/2010)
Javno dobro u općoj uporabi (Gž.2436/12-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)