Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

217. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti
2588 Prijedlog za brisanje prava služnosti doživotnog uživanja
2568 Prijedlog za uknjižbu stvarne služnosti
2570 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti uporabe nekretnine
2569 Prijedlog za uknjižbu osobne služnosti prava stanovanja
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
2063 Tužba radi utvrđenja oživljavanja služnosti
2064 Tužba radi utvrđenja prestanka prava služnosti zbog odreknuća
SUDSKA PRAKSA
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Gubitak služnosti uslijed neizvršavanja (Gž-2468/15-2)
Ugovor o darovanju - osobne služnosti (Gž.148/13-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)