Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

519.-536. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1228 Sporazum o raskidu ugovora o zakupuSlobodan pristup
1227.2 Ugovor o podzakupu
1224.2 Ugovor o zakupu poslovnog prostora
1223 Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
1220.2 Ugovor o zakupu
1220.1 Ugovor o zakupu
SUDSKA PRAKSA
Troškovi adaptacije za zakupodavca (Rev x 904/14)
Usluge najma i zakupa (Mišlj. Porezne uprave od 30.8.2016.)
Zakup poslovnog prostora - komunalna djelatnost (Gž-11874/11-2)
Odgovornost zakupca za štetu (Rev t-286/10-3)
Isplata zakupnine (Rev 724/09)
Prešutno obnavljanje ugovora o zakupu - status ovršne isprave (Gž-1567/08)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - sklapanje s neovlaštenom osobom (Rev 885/07-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prava i obveze ugovornih strana (Gž-548/10-2)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - prestanak otkazom (Gž-705/11)
Ugovor o zakupu poslovnog prostora - otkaz zbog neplaćanja zakupnine (Gž-1130/11-2)
Napomena
Zakup     ugovor kojim se zakupodavac obvezuje predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Davanje stvari u zakup podrazumijeva uporabu s pravom pribiranja plodova, dok se kod najma stvar daje na uporabu. Bitni sastojci ugovora o zakupu jesu stvar koja je predmet zakupa, zakupnina i vrijeme trajanja. Po prirodi i svrsi zakupa njegov predmet ne mogu biti potrošne stvari. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1811.- 1812.)
 
Prvokup  pravo određenoga subjekta da prije svih kupi određenu stvar ako je vlasnik odluči prodati. Prvokup ne obvezuje vlasnika stvari da tu stvar proda, već samo na to da je, odluči li je prodati, najprije ponudi onome tko ima pravo prvokupa. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1349.-1350.)