Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1510.2 Ugovor o kreditu
1510.1 Ugovor o kreditu
1505 Ugovor o sefu
1503.2 Ugovor o tekućem računu
1503.1 Ugovor o tekućem računu
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje bez osnove - odgovornost banke (Gž.3272/11-2)
Ugovor o bankarskom tekućem računu (Gž. 2805/11-2)
Napomena