Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1164 Ugovor o uzajamnom darovanju
Mutual donation

Pravni temelj

489. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1160.1 Ugovor o darovanjuSlobodan pristup
1160.2 Ugovor o darovanju
1161 Ugovor o darovanju bez predaje stvari
1162 Ugovor o darovanju s nametom
1163 Ugovor o nagradnom darovanju
1165 Ugovor o mješovitom darovanju
1166 Ugovor o darovanju za slučaj smrti
SUDSKA PRAKSA
Opoziv darovanja (Rev-1170/2006-3)
Ugovor o darovanju (Rev x -37/2009-2)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Napomena

 

Darovanje   pravni posao kojim jedna ugovorna strana - darodavac, drugoj obdarenoj strani - daroprimcu dobrovoljno i besplatno namjenjuje neku imovinsku korist tako što će se ispunjenjem tog ugovora umanjiti imovina darodavca i povećati imovina obdarenika. Dar može biti strvar, imovinsko pravo ili imovina, u cijelosti ili nekom dealnom dijelu. Darovati se može svoju sadašnju imovinu ali i buduću - najviše do polovice. Darovanjem se ne smatra odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je ono stečeno ili je sporno, kao ni ispunjenje neke moralne obveze. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 190.-191.)