Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1330 Ugovor o uskladištenju
Storage contract

Pravni temelj

744.-762. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1320.2 Ugovor o ostavi
2163 Tužba radi naknade štete zbog oštećenja uskladištene stvari
1320.1 Ugovor o ostavi
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o ostavi (Gžn-2894/09-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Ugostiteljska ostava (Gž-1727/09-2)
Skladišnica (Revt-36/03)
Napomena