Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1035.1 Ugovor o uputi (asignaciji)
Assignment (assignation)

Pravni temelj

130.-144. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1030 Ugovor o prijenosu ugovora
1025 Ugovor o jamstvuSlobodan pristup
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
1015 Ugovor o pristupanju dugu
1010 Ugovor o preuzimanju duga
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Obvezno pravo - šutnja ponuđenog (Pž-742/07)
Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Ugovor o uputi - oblik (Rev 898/07-2)
Napomena

Uputa (asignacija)  poziv (izjava) uputitelja (asignanta) drugoj osobi, upućeniku (asignatu) da za uputiteljev račun nešto plati ili učini trećoj osobi, uz ovlast primatelju upute (asignataru) da činidbu primi u svoje ime a ne uputiteljevo. Odnos koji prihvatom upute nastaje između asignata i asignatara neovisanje o odnosu koji postoji između asignanta i asignata, kao i o onome između asignanta i asignatara. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 1700.-1701.)