Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1008 Ugovor o subrogaciji
Subrogation

Pravni temelj

90.-95. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1006 Ugovor o ustupanju tražbine umjesto ispunjenja
1007 Ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja
1010 Ugovor o preuzimanju duga
1015 Ugovor o pristupanju dugu
SUDSKA PRAKSA
Zakonska subrogacija (Gžn-1601/08)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Ispunjenje sa subrogacijom (Rev-990/2005-2)
Napomena

 

Subrogacija   promjena kojom se jedan element građansko-pravnoga odnosa zamjenjuje drugime, s tim da se ne mijenja identitet odnosa. Predmet subrogacije može biti subjekt u odnosu (personalna subrogacija) ili objekt odnosa (realna subrogacija). Personalna subrogacija promjena je vjerovnika u obvez­nom odnosu do koje dolazi tako što treći umjes­to dužnika ispuni tražbinu i time stupa na mjesto vjerovnika. Ispunjenjem obveze treći (ispunitelj) zamjenjuje vje­rovnika, tj. vjerovnik izlazi iz obveznoga odnosa, a ispunitelj dolazi u položaj koji je vjerovnik imao prema dužniku prije ispunjenja, tj. stječe potraživanje koje je pripadalo vjerovniku. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1542.-1543.)