Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

548. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1700.1 Ugovor o prijenosu dobiti
1703 Ugovor o vođenju poslova društva
1704.1 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
1720.1 Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću drugom društvu s ograničenom odgovornošću
1732 Ugovor o spajanju dva dionička društva
SUDSKA PRAKSA
Obveze društva preuzimatelja (Pž-2221/04)
Istupanje člana iz društva temeljem društvenog ugovora (Pž-4019/98)
Tužba radi istupanja člana iz društva (Pž-2467/01)
Upis u knjigu poslovnih udjela (Pž 7446/05-3) (Pr)
Istupanje člana iz društva (Pž-6944/11)
Odgovornost članova uprave (Revt 525/16-2)
Izmjena društvenog ugovora (Pž-3027/03)
Sjedište društva (Pž-4575/07)
Prestanak d.o.o. (Pž-4231/00)
Napomena

Društvo s ograničenom odgovornošću    pravna osoba u kojoj svaki član (fizička ili pravna osoba) sudjeluje svojim osnovnim ulogom u temeljnom kapitalu, s tim da prema trećim osobama odgovara društvo dok članovi ne odgovaraju za obveze društva.  D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, u prvom slučaju društvo se osniva na temelju izjave o osnivanju a u drugom na temelju društvenog ugovora. Akti moraju biti sastavljeni u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik. Temeljni kapital d.o.o. ne može biti manji od 20 000 Kn a temeljni ulog od 200 Kn. Temeljni kapital se dijeli na onoliko dijelova koliko ima osnivatelja, pri čemu svaki dio ima onu novčanu vrijednost koju se pojedini osnivatelj obvezuje unijeti u društvo. D.o.o. ima obvezatno dva organa (skupštinu i upravu) a nadzorni odbor samo kad je propisano ili određeno društvenim ugovorom. Članska prava koja pripadaju članu društva proizlaze iz preuzimanja i unosa temeljnog uloga. Članska prava se dijele na imovinska i upravljačka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 261.-263.)