Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
Temporary contract for permanent seasonal employment

Pravni temelj

16. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1617 Ugovor o ustupanju radnika (Agencija)
1610.3 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
SUDSKA PRAKSA
Odbijanje primitka odluke o otkazu ugovora o radu (Revr-780/2011-2)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - odbijanje naloga (Revr-730/11-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Kolektivni ugovor (Revr-309/2009-2)
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Revr-522/2007-2)
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Napomena

Ugovor o radu na određeno vrijeme   ugovor poslodavca i radnika na određeno vrijeme kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu na određeno vrijeme te za to prima naknadu u vidu plaće. Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme je najčešće predviđeno kao iznimkaunutar radnog odnosa odnosno zakonodavstva radnog prava,pa se može sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima, opravdanim rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1662.-1663.)