Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme
Temporary work contract

Pravni temelj

12. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1601.1 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1600.3 Ugovor o radu
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
1616 Ugovor o radu (upućivanje radnika na rad u inozemstvo)
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o radu na određeno vrijeme (Gž-3530/08)
Primjena povoljnijeg prava za radnika (Revr-271/2009-2)
Pravilnik o radu (Revr 721/05-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Osobno uvjetovan otkaz ugovora o radu (Revr 1074/11-2)
Odgovornost radnika za štetu poslodavcu (Gžr-1517/10-2)
Napomena

Ugovor o radu na određeno vrijeme   ugovor poslodavca i radnika na određeno vrijeme kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu na određeno vrijeme te za to prima naknadu u vidu plaće. Sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme je najčešće predviđeno kao iznimka unutar radnog odnosa odnosno zakonodavstva radnog prava, pa se može sklopiti za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima, opravdanim rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1662.-1663.)