Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1600.2 Ugovor o radu
Contract of employment

Pravni temelj

11. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1610.2 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1615 Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
1600.1 Ugovor o radu
3120.1 Pravilnik o plaćama
3100.2 Pravilnik o radu
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
1601.2 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
1610.1 Ugovor o radu na određeno vrijeme
1601.1 Ugovor o radu za stalne sezonske poslove
SUDSKA PRAKSA
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Sudski raskid ugovora o radu (Revr 1958/15-2)
Obvezni sadržaj ugovora o radu (Revr-1582/2010-2)
Teret dokazivanja ugovora o radu (Revr-977/12-2)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Primjena blažeg zakona (Gž-1927/14)
Pravilnik o sadržaju plaće, naknade plaće ili otpremnine (Mišlj. MRMS od 15. travnja 2015.)
Sporazum o raskidu ugovora o radu (REVR-619/2005-2)
Potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Revr-522/2007-2)
Načini prestanka ugovora o radu (Revr-568/09-2)
Redovit otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Revr-165/2004-2)
Redoviti otkaz ugovora o radu - poslovno uvjetovan (Gžr-1837/10)
Ugovor o radu - sudski raskid (Gžr-1654/10)
Temeljne obaveze iz radnog odnosa (Revr-349/12-2)
Ništetnost pravilnika o radu (Revr 110/2004-2)
Sadržaj ugovora o radu (Revr-762/11-2)
Mogućnost rada liječnika uz radni odnos (Mišlj. MZ od 6.8.2012.)
Plaće članova uprave trgovačkih društava koje je osnovala Vlada RH (Gžr-480/14-2)
Poništenje odluke o izboru kandidata (Gž-872/15-2)
Obveze iz radnog odnosa (Rev r-710/12-2)
Teška povreda obveze iz radnog odnosa (Revr-480/13-2)
Napomena

 

Ugovor o radu   ugovor poslodavca i radnika kojim se uređuje njihov ugovorni radni odnos, a kojim radnik svoje radne sposobnosti stavlja na raspolaganje poslodavcu te za to prima naknadu u vidu plaće.  Ugovor o radu je dvostrano obvezan i naplatan ugovor. Ugovorom o radu se smatra svaki onaj ugovor koji bi poslodavac s radnikom sklopio za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu posla te ovlasti poslodavca, ima obilježje posla za koji se zasniva radni odnos, uz mogućnost poslodavca da dokazuje suprotno. Ugovor o radu načelno mora biti sklopljen u pisanom obliku, ali propust u pogledu forme ne utječe na postojanje i valjanost ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, poslodavac mora prije početka rada radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu s obveznim sadržajem koji odgovara ugovoru o radu. Kod sklapanja ugovora o radu sloboda ugovaranja znatno je ograničena, stranke mogu ugovoriti samo uvjete rada i zaposlenja za radnika povoljnije od onih uređenih zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem te pravilnikom o radu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1661.-1662.)