Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1155 Ugovor o prodajnom nalogu
Contract of order for sale

Pravni temelj

474.-475.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1109 Ugovor o kupoprodaji u korist treće osobe
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1160.2 Ugovor o darovanju
1162 Ugovor o darovanju s nametom
1340.1 Ugovor o nalogu
SUDSKA PRAKSA
Poslovodstvo bez naloga (Gž-1644/07)
Ugovor o prodajnom nalogu (Pž-2729/97)
Poslovodstvo bez naloga - obavljanje tuđih poslova protiv zabrane (Gž-360/07-2)
Napomena