Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1030 Ugovor o prijenosu ugovora
Contract on transfer of contract

Pravni temelj

127.-129. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1008 Ugovor o subrogaciji
1010 Ugovor o preuzimanju duga
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
1035.1 Ugovor o uputi (asignaciji)
SUDSKA PRAKSA
Ispunjenje sa subrogacijom (Rev-990/2005-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Zakonska subrogacija (Gžn-1601/08)
Napomena