Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1303 Ugovor o prevođenju

Pravni temelj

590.-619. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2153 Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
21541 Tužba za raskid ugovora o djelu Slobodan pristup
1300.1 Ugovor o djelu
1300.2 Ugovor o djelu
SUDSKA PRAKSA
Naziv ugovora (Rev-148/2008-2)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Pž-3942/04)
Napomena

 

Ugovor o djelu ugovor kojim se izvo­đač obvezuje obaviti određeni posao (izradba ili popravak stvari, izvršenje fizičkoga ili um­noga rada i si.), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U pravilu je neformalan, konsenzualan, naplatan i često ugovor sa stro­go osobnom činidbom. Objekt je obveze izvođa­ča rezultat rada, a ne funkcija rada. Ako se izvođač obveze izraditi pokretnu stvar od svojega materijala, u sumnji se smatra da je posrijedi kupoprodaja, osim ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođa­čeva rada. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovore­nom ili razumnom roku.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)