Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1010 Ugovor o preuzimanju duga
Contract on assumption of debt

Pravni temelj

96.-100. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
1015 Ugovor o pristupanju dugu
1008 Ugovor o subrogaciji
1007 Ugovor o ustupanju tražbine radi osiguranja
1006 Ugovor o ustupanju tražbine umjesto ispunjenja
SUDSKA PRAKSA
Preuzimanje duga (Pž-5357/01)
Preuzimanje duga (Revt-35/06-2)
Izjava o pristupanju dugu - stečaj (Pž-4983/04)
Učinci raskida ugovora (Rev -453/11-2)
Napomena