Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1740 Ugovor o povjerljivosti podataka
Non-disclosure agreement

Pravni temelj

ZTP

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1741 Izjava o čuvanju tajnosti podataka
1250.1 Ugovor o ortaštvu
1980 Ugovor o javno-privatnom partnerstvu
3125 Pravilnik o poslovnoj tajni
1981 Ugovor o koncesiji
SUDSKA PRAKSA
Povreda obveze čuvanja tajnosti podataka (Revr 31/2008-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Nepoštena ugovorna odredba (Gž- 7597/11-2)
Napomena