Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1062 Ugovor o otpustu duga jamcu
Release of debt in favour of the guarantor

Pravni temelj

205. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1060 Ugovor o otpustu duga
1025 Ugovor o jamstvuSlobodan pristup
1061 Izjava o otpustu duga
SUDSKA PRAKSA
Otpust duga (Rev 953/2007-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Otpust duga (Pž-4679/03)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Rev 953/07-2)
Jamstvo - opseg odgovornosti (Pž-650/04)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Solidarno jamstvo (Rev x 236/2009-2)
Jamci - suparničari (Pž-1502/2008)
Napomena

Otpust duga    jedan od načina prestanka ugovornog odnosa, obveza prestaje kada vjerovnik izjavi dužniku da neće zahtijevati njeno ispunjenje a dužnik se s tim suglasi. Za sporazum se ne traži poseban oblik. Ako uz glavnog dužnika postoje i jamci, otpust duga glavnom dužniku oslobađa i jamce, no otpust duga jamcu ne utječe na obvezu glavnog dužnika. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1014.)

 

Jamstvo   ugovor kojim se treća osoba, jamac ili poruk, obvezuje vjerovniku da će ispuniti dužnikovu obvezu ako to ne učini dužnik. Jamčeva obveza je akcesorna, što znači da postoji ako postoji valjana obveza glavnoga dužnika. Daljnja karakteristika jamstva je supsidijarnost, što znači da  vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze od jamca tek onda kad se nije uspio namiriti od glavnog dužnika. Ispunjenje od jamca iznimno se može tražiti i bez prethodnog pozivanja glavnog dužnika na ispunjenje ako je očito da su dužnikova sredstva nedovoljna za ispunjenje obveze ili je glavni dužnik pao pod stečaj. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 515.-516.)