Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1320.2 Ugovor o ostavi
Contract of deposit

Pravni temelj

725.-736. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1330 Ugovor o uskladištenju
1325 Ugovor o ugostiteljskoj ostavi
1320.1 Ugovor o ostavi
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o ostavi (Gžn-2894/09-2)
Ugostiteljska ostava (Gž-1727/09-2)
Naknada štete ostavodavcu (Pž-3205/96)
Napomena